Ανδρέας Ζυματίκας

Γεννήθηκε το 1949 στη Νιγρίτα Σερρών. Είναι αυτοδίδακτος. Ξεκίνησε τη ζωγραφική το 1967. Έχει κάνει πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Θέματά του τα Μακεδονικά και Ηπειρώτικα σπίτια και στοιχεία από το Άγιο Όρος. Υλικά του ο σουβάς, ο σχιστόλιθος, η άμμος και η ακουαρέλα.